CD Advert

کدام سایه از آبی ها

چهارمین دفتر سروده‌های شیرین رضویان در ۲۵۶ صفحه، ماه اکتبر ۲۰۰۹ در لندن توسط انتشارت آسا منتشر شد
.این کتاب شامل شعر‌های فارسی‌ و انگلیسی‌ به سبک آزاد و همچنین در قالب‌های موزون و غزل می‌باشد.
چند نمونه از سروده‌ها را در صفحه "چند سروده" میتوانید بخوانید.

About the Poet Poems Events Contacts Home English

کدام سایه از آبی ها
را ورق بزنید

 
Ghazalhay Shirin Book

غزل‌های شيرين

برگزيده‌ی غزل‌ها مشتمل بر پنجاه غزل منتشر شده در نوامبر 2000 توسط نشر کتاب سهراب کاليفرنيا با پيشگفتاری تحت عنوان ... و چرا غزل؟ که با این جملات پایان می‌یابد :

"البته این سروده‌ها ممکن بود چاپ نشده باقی بمانند، اما به تشویق دوستان غزل دوست که تعدادشان از شماره بیرون است و هماره نسبت به غزل‌هايم نظر لطف داشته‌اند، بر آن شدم که دست پيچه‌ای جداگانه از آنها بسازم و نگذارم که صدای غزل‌ها ناشنيده بماند."

 

Jahanbeeni Mahzoon Sadaf Book

جهان بينی محزون صدف

مجموعه‌ی دوم شعر شيرين در 104 صفحه، باز آميزه‌ای از سروده‌های مدرن، غزل و رباعی‌هايی که از نجوا وهمهمه‌ی امروزين برخوردارند و دل مشغولی‌های شاعری جوان در تبعيد را که از دور دستی بر آتش رويدادهای وطن دارد نشان می دهد و نگاه دلنگران او که هماره به آن سو می نگرد و دل لرزه‌های گاه و بيگاهش از نابسامانی‌های هم سن و سالانش در ايران .

 
Az Vajeh Ta Pendar

از واژه تا پندار

مجموعه‌ی اولین شعرهای  شيرين در ۱۷۶ صفحه، در سال ۱۹۹۷ در لندن به چاپ رسید. این مجموعه‌  شامل  سروده‌های مدرن، غزل و رباعی است . با پیشگفتاری از شاعر نامدار ایران ژاله اصفهانی .
 
 
Copyright © 2003-2018 Shirin Razavian. All rights reserved.